Digitální nástroje pro řízení dodavatelského řetězce v českých firmách

Autor příspěvku Valter - 07-02-23

Digitální nástroje pro řízení dodavatelského řetězce

V úvodu článku se zaměříme na definici pojmu digitálního řízení dodavatelského řetězce a představíme téma a jeho důležitost pro české firmy. Český trh se v posledních letech výrazně rozvíjí a digitalizace je jedním z klíčových trendů, který ovlivňuje všechny oblasti podnikání. Řízení dodavatelského řetězce není výjimkou a digitální nástroje pomáhají firmám zlepšovat jejich efektivitu a průhlednost. Cílem tohoto článku je poskytnout čtenářům ucelený pohled na digitální nástroje v řízení dodavatelského řetězce v českých firmách.

Definice pojmu digitálního řízení dodavatelského řetězce

Digitální řízení dodavatelského řetězce se týká použití technologií a nástrojů k monitorování a řízení vztahů mezi dodavateli a odběrateli v průběhu celého řetězce dodávek. Tyto nástroje umožňují automatizaci procesů, lepší komunikaci a výměnu informací mezi všemi zainteresovanými stranami.

Příklady digitálních nástrojů pro řízení dodavatelského řetězce:

 1. Supply Chain Management systémy (SCM)
 2. Nástroje pro sledování a řízení dodávek.
 3. Nástroje pro komunikaci a koordinaci mezi dodavateli a odběrateli.
 4. Nástroje pro analýzu a hodnocení dodavatelských řetězců.
 5. Nástroje pro řízení rizik a kontrolu kvality v dodavatelském řetězci.

Cyfrické nástroje k dispozici pro české firmy

Existuje mnoho typů cyfrických nástrojů, které jsou k dispozici pro české společnosti, aby zlepšily a usnadnily řízení dodavatelského řetězce. Tyto nástroje zahrnují software pro řízení zdrojů, systémy sledování dodávek, aplikace pro řízení skladů a mnoho dalších. Každý z těchto nástrojů nabízí své jedinečné výhody a nevýhody. Níže se nachází tabulka s analýzou výhod jednotlivých nástrojů.

Nástroj Výhody
TMS (Transport Management System) Optimalizace přepravních tras a nákladů, snazší spolupráce s dodavateli a zákazníky.
WMS (Warehouse Management System) Zlepšení řízení skladů a zásob, zefektivnění logistických procesů.
SCM (Supply Chain Management) Kompletní řízení dodavatelského řetězce od dodavatele k zákazníkovi, zefektivnění logistických a výrobních procesů.

Příklady českých firem používajících digitální nástroje v dodavatelském řetězci:

 • Škoda Auto - používá nástroje na řízení dopravy a skladů, aby zajistila efektivní a účinné řízení dodavatelského řetězce.
 • PPG Industries Czech Republic - využívá nástroje na řízení dodavatelského řetězce k usnadnění logistických procesů a zlepšení kvality obsluhy zákazníka.
 • B. Braun Avitum Czech Republic - používá digitální nástroje na řízení dodavatelského řetězce k zlepšení efektivnosti a účinnosti logistických procesů.
 • Foxconn CZ - používá nástroje na řízení dopravy a skladů, aby zajistila hladké a efektivní řízení dodavatelského řetězce.
 • Honeywell Aerospace Czech Republic - používá nástroje na řízení dodavatelského řetězce k usnadnění logistických procesů a zajištění vysoké kvality obsluhy zákazníka.

Vliv pandemie COVID-19 na digitalizaci řetězce dodávek v českých firmách

Pandemie COVID-19 otřásla světem a přinesla mnoho změn a výzev pro české firmy. Jednou z oblastí, která byla silně ovlivněna, je řetězec dodávek. Mnoho firem se ocitlo v těžké situaci kvůli poruchám v dodávkách a nedostupnosti zboží. Reagujíc na tyto výzvy začaly české firmy více investovat do digitalizace svých řetězců dodávek. Zavedení digitálních nástrojů umožňuje českým firmám sledovat a kontrolovat své logistické procesy v reálném čase. Díky tomu jsou firmy schopny rychle reagovat na změny a neočekávané potíže, jako je nedostatek surovin nebo zpoždění v dodávkách. Digitalizace řetězce dodávek také umožňuje lepší koordinaci a komunikaci mezi jednotlivými prvky řetězce dodávek, což umožňuje rychlejší a efektivnější řešení problémů.

Investice do digitalizace řetězce dodávek je klíčová pro české firmy, aby si udržely konkurenceschopnost v době pandemie. Díky zavedení nových technologií a digitálních nástrojů jsou firmy schopny zvýšit svou pružnost a odolnost vůči změnám, což jim umožňuje lépe se vyrovnat s výzvami souvisejícími s pandemií. Souhrnně lze říci, že pandemie COVID-19 byla silným impulsem pro digitalizaci dodavatelského řetězce v českých podnicích. Investice do nových technologií a digitálních nástrojů umožňují společnostem lépe se vyrovnat s výzvami, zvýšit efektivitu a udržet si konkurenceschopnost na trhu.

Závěry týkající se používání digitálních nástrojů v řízení dodavatelského řetězce v českých firmách

Digitalizace se stává stále důležitějším prvkem, který podporuje účinné řízení dodavatelského řetězce. Mnoho českých firem již takové nástroje implementovalo, co pozitivně ovlivnilo jejich fungování. Zde uvádíme závěry týkající se používání digitálních nástrojů v dodavatelském řetězci v českých firmách:

 • Zkrácení doby realizace dodávek: Díky automatizaci procesů a poskytování informací v reálném čase jsou české firmy schopny značně zkrátit dobu realizace dodávek.
 • Zlepšení kvality dodávek: Díky možnosti sledování a kontroly dodávek v každém kroku, jsou české firmy schopny zvýšit kvalitu dodávek a minimalizovat riziko chyb.
 • Zvýšení průhlednosti a kontroly nad dodavatelským řetězcem: Díky poskytování přístupu k jednotné databázi všem zúčastněným stranám, jsou české firmy schopny zvýšit průhlednost a kontrolu nad svým dodavatelským řetězcem.
 • Úspora času a peněz: Díky automatizaci procesů a eliminaci ručního zadávání dat, jsou české firmy schopny ušetřit jak čas, tak peníze.
 • Zlepšení vztahů se zákazníky: Díky poskytování aktuálních informací o stavu dodávek a možnosti sledování postupu, jsou české firmy schopny zlepšit své vztahy se zákazníky.